Horrialde printzipala

BIOMASAZKO INSTALAZIO PROFESIONALAK

Kalefazio sistema ezberdinak montatzea da gure lana, adibidez; pelletezko estufak eta kalderak, egur eta pelletezko su bajoak, sukalde ekonomiko edo kalefaktableak, aerotemia sistemak, Gas, gasoil, gas natural edo propanozko kalefazio sistemak eta abar.

Gure lanak ezin obeak dire, beti kalefazio munduarekin lotura dutela. Mota guztitako presupuestoetara adaptatuak, eta edozein motako edifizioetan ere instalazioak egiten ditugu.

20 urte baina geiago eramaten dugu lan klase hauek egiten, eta lan profesionak eta garantiakin egiten ditugu.

Etxalar herrialdean gaude eta Baztan Bidasoa eta Bortziri guztian lan egiten dugu.

Oso maiz Gipuzkoan ere lan egite dugu, gipuzkoar empresekin kolaborazioak egiten. Nola oso urbil gauden, Irun bezalako herrialdetan oso maiz lan egiten dugu, adibidez Hondarribia, lezo eta Errenteria.

Merkea eta ona den kalefakzio sistema bat bilatzen hari baldin bazara, pelletezko edo bere edozein barietatezko sistema batengatik apostu egin dezakezu, ez dudarik izan.

Gremioak - mountaiak eta instalazioak egiteko

Instalazio edo lan geienak kasi obrarik ez dute behar izaten, baina instalazio oso bat behar izan ezkero, guk enkargatuko gara gremio guztiak bilatzeaz eta antolatzeaz, zure kalderaren instalazioa ahal den merkeen ateratzeko. Oso importantea da guretzako, guk egiten ditugun lanak, arazorik ez sortzea zure bizitza edo empresaren egunerokoan. Instalazio ixilak eta azkarrak egiten ditugu.

Gure esperientzia guztiarekin, kalefakzio sistema efikaz bat montatuko dizugu, zure hilabeteko gastuak, bai labur edo luze epean ahalik eta merkeen izateko. (kalefakzioan aurreztu, pellets eta biomasari apostua egin)

Horaindikan ez baldin baduzu oso argi, zein den zure beharrari obekien adaptatzen den sistema, gurekin kontaktuan jarri eta komprozezurik gabe saiatu gara zure kontsulta eta kezka guztiei argia ematen, beti zure kasuaren arabehera eta behar duzunari oso zeatz begiratuz.

¿Zer dira Pelletak?

Pelleta erregai natural eta garbi bat da, eta zerrautsesko zilindro ttikiaz eginda daude, oso presio haundian comprimituak pelletak sortzeko.

Zerrauts natural idorrez egiñak daude, eta ez daukate batere gehigarririk, ze bere aglomerazioa egiteko, egurrak berezkoa daukan lignina erabiltzen du.

Kualitate hau egiten du bere komposizioa izugarri dentsua eta gogorra izatea, eta bero kalorifiko indar aundia edukitzea, horreri esker bere biziraupena oso luzea da.

Pelletaren ongarriak

Pelletak, etxebizitzetan kalefakzio eta ur beroa lortzeko erabiltzen da, baita ere bizilagun komunitateetan, empresetan, hoteletan, piszinetan, eta beste edozein eraikin motetan ere bai.

Pelletezko estufak edo kalderak, oso erosoak dira eta oso errexak erabiltzeko, ze beren erregaia, beste edozein motako erregai bezala transportatu eta gordetzen ahal dire. Baina hauek oso leku gutxi behar duten bentaja daukate, eta gainera  ez dira batere arriskutsuak ze ez dire erregai likidoak bezain inflamable eta arriskutsuak.

pelletak 100% naturalak dire, ez dute kontaminatzen eta ez dire toxikoak. Horrela istripuz lurrera erortzen baldin badira, ez da deusere gertatuko, oso produktu garbia eta segurua delako. Erratz eta pala bat bakarrik beharko duzu istripua garbitzeko.

  • Oso ekonomikoa: Oso prezio merkea daukate, eta bere errendimendu termikoari esker, energi aurrezketa oso haundia da.
  • Garbiagoa: bere biltegiratzea oso errexa da eta oso garbia gainera, egurra baina askoz leku gutxiago behar du eta garbiagoa ere bai. Gainera Erregai likidoak (Gasoila adibidez) baino askoz seguruagoa da. Gainera oso hondakin gutxi egiten du zeniza moduan, eta hauek garbitzeko garaian oso errexak dira.
  • Ekologikoa: Pelletak gure basoetako egurretatik ateria da, horrela denez guztia probestu dezakegu, eta gainera guztiz naturala da.
  • Osasuntsua: bere konbustioa CO2-ko emisioetan guztiz neutroa da eta ez ditu batere usairik botatzen.
  • Gordetzeko eta transportatzeko: Biltegiratze kompactoa (egurraren leku erdia okupatzen du eta astillen 1/4-na ).
[ratings]
Share This